Välkommen till Kvinnohälsa!

Kvinnohälsa.se har målsättningen att på ett lättillgängligt sätt förmedla korrekt medicinsk information.

Jag vill beskriva viktiga områden inom den skolmedicinska behandlingen, framför allt av kvinnosjukdomar, och samtidigt upplysa om alternativa och komplementära behandlingsmöjligheter.

Av tradition har komplementära och alternativa behandlingsmetoder åtnjutit ett lågt status i Sverige. Detta håller nu på att förändras och vi ser för närvarande ett starkt ökat intresse för alternativ medicin.

Det tillgängliga informationsmaterialet är dock fortfarande litet och relativt svåråtkomligt. Jag vill försöka ändra på det. Kvinnohalsa.se samverkar med Naturmedel.org för att söka ge en bred information. Målgrupper är allmänheten såväl som sjukvårdens aktörer, alla kategorier. Referenserna till faktauppgifter publiceras på www.medref.se, där också i möjligaste mån artikelsammanfattningar , abstracts, görs nedladdningsbara i pdf-format.

Ingemar Joelsson, medicine doktor och professor emeritus i kvinnosjukdomar är
ansvarig för informationen. Sajten ägs och finansieras genom mitt helägda undervisnings- och informationsbolag Scientific Multimedia & Communication AB.