Scientific Multimedia & Communication

Företaget Scientific Multimedia & Communication AB bildades med målsättningen att publicera medicinsk information för olika målgrupper.

I den andan har vi framställt undervisningsmaterial i multimedial form för läkares fortsatta vidareutbildning och under mer än 10 år producerat en medicinsk facktidskrift med internationell spridning.

Nu vill vi försöka tillgodose det stora behovet av information inom såväl skolmedicinsk som alternativ medicin. Utvalda registrerade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott kommer att behandlas. Bakgrundssubstanser och indikationsområden kommer att beskrivas. Genom angivande av ATC koer kan jämfölse mellan skolmedicinska och alternativa medel att kunna göras.

Dokumentation i fråga om effekt- och säkerhetsstudier skall refereras och sammanfattningar av de viktigaste publikationerna kommer att göras tillgängliga.

www.kvinnohalsa.se samverkar med www.natumedel.org och med www.medref.se.

Frågor och kommentarer kan skickas med e-post här