Välkommen till Kvinnohälsa-Forum!
Signaturen Nitan frågar:
"Kan man äta Remifemin hela livet?"

Svar:
Ja, det kan man! Men det är inte meningsfullt. Remifemin skall tas på indikationen "klimakteriebesvär", såsom värmevallningar, svettning, sömnsvårighet och irritabilitet". Remifemin har ingen dokumenterad långtidseffekt vare sig när det gäller att färebygga hjärt-kärl-sjukdom eller osteoporos.

Signaturen My frågar:
"Kan Remifemin verkligen bara användas mot lindriga klimakteriebesvär. Jag upplever att jag har svåra besvär men skulle vilja använda Remifemin i stället för östrogen."

Svar:
Remifemin kan användas även mot svåra klimakteriebesvär. En studie, gjord enligt "Good Medical Practice", GMP, har visat detta mycket tydligt.

Signaturen MZ frågar:
"Kan Remifemin bara användas under 6 månader."

Svar:
Nej, Remifemin kan användas kontinuerligt under många år. Detta är en beprövad erfarenhet. Men det finns ingen dokumenterad effektstudie och inte heller någon dokumenterad säkerhetsstudie som fastslår det. Dock har kvinnor i Tyskland använt Remifemin kontinuerligt under mer än 15 år och kvinnor i Sverige under 9 år
(Remifemin introducerades i Sverige 1993) utan att några biverkningsrapporter har kommit till företaget eller till Läkemedelsverket.

Signaturen Nitan frågar:
"Hur stor är risken för bröstcancer när man tar Remifemin i jämförelse med när man tar östrogen enbart?"

Svar:
En mycket relevant fråga. Men tyvärr finns ännu inget bra svar. Dock finns dessa
fakta:
En stor engelsk studie undersökte kvinnor i åldersgruppen 50-70 år. Hos 1000 kvinnor utan någon hormon-medicinering upptäcktes 45 fall av bröstcancer per år. Hos 1000 kvinnor med östrogen + gestagenintag under de senaste fem åren upptäcktes 47 fall per år. Alltså 2 extra fall.
I reella tal innebär således 5 års östrogenmedicinering en minimalt ökad risk att få bröstcancer.
När det gäller Remifeminintag finns ännu inga kliniska studier. Men det finns data från laboratoriestuder: när Remifemin sattes till odlingsmediet i provrör där mänskliga bröstcancerceller odlades hämmades celldelningen. När Remifemin gavs till råttor med bröstcancer slutade cancern att växa och dottersvulster bildades inte. Detta i stark kontrast till när östrogen sattes till odlingsmediet — då tillväxte cancern och dottersvulster bildades.
Slutsatsen av detta är att intag av Remifemin inte innebär någon ökad risk för bröstcancer.
En studie har just initierats vid Karolinska sjukhusets bröstklinik:
60 kvinnor skall undergå finnålsbiopsi från bröstet och mammografi. Därefter skall de ta Remifemin under 6 mnader. Då skall finnålsbiopsi och mammografi ånyo göras och resultaten jämföras med de ursprungliga. Studien påbörjas i januari 2003. I slutet av 2003 får vi besked om resultatet. Det ger åtminstone information om hur Remifemin påverkar det friska kvinnobröstet.
Vi vet att östrogen enbart såväl som östrogen-gestagen i kombination ger en ökad täthet i bröstvävnaden. Ökad täthet i bröstet utgör den största riskfaktorn för cancerutveckling.

Signaturen Undrande frågar:
"Är risken för underlivscancer stor, när man tar Remifemin utan gestagentillägg?"

Svar:
Bland underlivsorganen är det ju livmodern som är av intresse i det här sammanhanget. Livmodern består av livmoderhalsen, med livmodertappen i slidtoppen, och livmoderkroppen. Det är från livmodertappen som cellprov tas vid gynekologiska hälsokontroller. Livmoderhalsen påverkas inte av hormoner, cancer i livmoderhalsen uppkommer som en följd av upprepade infektioner, framför allt virusinfektioner.
Livmoderkroppens inre yta bekläds av livmoderslemhinnan, endometriet. Endometriet är känsligt för hormonell påverkan. En livslång och hög östrogentillförsel är känd för att öka risken för livmoderkropps-cancer, endometriecancer. Det är då fråga om summan av egen hormonproduktion, östrogenet i använda P-piller och östrogenet i substitutionsbehandlingen i klimakteriet. Redan i början av 70-talet blev det känt att om man kombinerar östrogen med gestagen i klimakteriet är risken för endometriecancer lägre än om man inte tar klimakterie-behandling över huvud taget.
Men växt-östrogenerna i Remifemin utövar effekt endast över en av de två östrogena bindningsplatserna i kroppen. Och växtöstrogenerna i Remifemin har visats inte ge någon tillväxt av endometriet, inte heller någon ökad risk för livmoderkroppscancer. Så vid Remifeminbehandling behövs inget gestagentillägg.

Signaturen Jsmuts frågar:
"Minnet sviktar med åldern. Vad kan man göra?"

Svar:
Ja, minnet sviktar. Jag vet inget som på ett bättre sätt förbättrar "mikro-cirkulationen" i hjärnan än Ginkgo. Preparatet som jag rekommenderar är GinkoMax.
Men omättade fettsyror har också en stor betydelse för hjärnans funktion. Där har preparatet eye q dokumenterat god effekt. Det innehåller EPA och DHA (omega-3-seriens fettsyror) i rätt relation. Det innehåller dessutom GLA ( som tillhör omega-6-seriens fettsyror).

Signaturen Harpun frågar:
"Är det vanligt med illamående när man börjar ta Livial? Jag fick illamående direkt när jag började. Kan det vara övergående?
Jag fick Livial p g a att jag sover dåligt om nätterna och har litet hjärtklappning och besväras av att jag jämnt är varm. Jag har lätt för att gå upp i vikt och är överviktig. Skulle också vilja veta om någon annan som använt Livial gått upp i vikt eller samlat på sig vätska.
Jag har inga svettningar men kan ibland känna att jag plötsligt blir varm (värmevallning?) men det går fort över. Jag är rent allmänt varm och fryser aldrig. Jag går regelbundet långa promenader och det verkar som om jag mår bättre när jag rör mig mer.
Finns det någon annan på den här sajten som prövat Livial och som vill kommentera mina biverkningar och lämna ett eget omdöme om Livial?"

Svar:
Tack för Din fråga! I FASS anges för Livial att mer än en av hundra användare samlar på sig vätska men att färre än 1 på 1000 användare erfar viktökning. Det är viktigt att skilja på att samla på sig vätska (vilket är övergående) och att få en aptitökning som leder till större kaloriintag och viktökning. FASS-texten anger dessutom att färre kvinnor än 1 på 1000 användare känner illamående.
Illamåendet är med all trolighet övergående. En viktökning kan man ju rå på om man förmår hålla god kontroll på kaloriintaget i förhållande till den fysiska aktiviteten.
Ett utmärkt hjälpmedel för detta är dator-programmet Hälsovakten.
Det skall bli intressant att få se inlägg av andra Livial-användare! Välkomna!